Available courses

21_INF.07_N - Język angielski zawodowy - Bartłomiej Bogunia

21_INF.07_N - Lokalne sieci komputerowe - Sławomir Smugowski

21_INF.07_N - Podstawy teleinformatyki - Damian Urbańczyk

21_INF.07_N - Bezpieczeństwo i higiena pracy - Damian Urbańczyk

PGF.04 - Język angielski zawodowy - Bartłomiej Bogunia

Drodzy Słuchacze,

witam w części e-learningowej kwalifikacyjnego kursu zawodowego, która poświęcona jest zajęciom edukacyjnym "Podstawy poligrafii".

Proszę o zapoznanie się z tematyką przedmiotuliteraturą pomocniczą oraz udostępnionymi zasobami, które będą przydatne podczas nauki. 

Wszystkie materiały do nauki prześlę na państwa email.

Życzę miłej i efektywnej nauki

Tomasz Marzec

tomasz.marzec@ckziu.jaworzno.pl   

21_INF.02.N - Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy - Sławomir Smugowski

21_INF.02_N - Język angielski zawodowy - Bartłomiej Bogunia

21_INF.02.N - Bezpieczeństwo i higiena pracy - Damian Urbańczyk